VYSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIONÁROV
CMS RoskaSoft