VEDENIE SPOLOČNOSTI

Generálny riaditeľ
doc. Ing. Jozef Buday, CSc.


Tel.:          +421-42-44 09 102
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    buday@evpu.sk

Útvar mechatronické systémy obchod 
Ing. Ondrej Marček


Tel.:          +421-42-44 09 156
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    marcek@evpu.sk

Obchodný útvar
Mgr. Stanislav Jelinek

Tel.:          +421-42-44 09 159
Fax:         +421-42-44 31 145
E-mail:    jelinek@evpu.sk

Hlavný inžinier
doc. Ing. Jozef Kuchta, CSc.

Tel.:          +421-42-44 09 119
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:     kuchta@evpu.sk

Útvar výskum a vývoj
Ing. Marek Franko, PhD.

Tel.:          +421-42-44 09 261
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:     franko@evpu.sk

Výrobný útvar
Ing. Vojtech Packa

 
Tel.:          +421-42-44 09 130
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    packa@evpu.sk

Technický útvar
Ing. Jakub Mikušík


Tel.:          +421-42-44 09 313
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    mikusik@evpu.sk

SKTC-101
Ing. Marek Hudák, PhD.


Tel.:           +421-42-44 03 600
Fax:          +421-42-44 03 502
E-mail:      hudak@evpu.sk

Útvar strategický nákup
Ing. Patrik Laššo


Tel.:           +421-42-44 09 123
Fax:          +421-42-44 34 252
E-mail:      lasso@evpu.sk

 

CMS RoskaSoft