VEDENIE SPOLOČNOSTI

Generálny riaditeľ
doc. Ing. Jozef Buday, CSc.


Tel.:          +421-42-44 09 102
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    buday@evpu.sk

Útvar mechatronické systémy obchod 
Ing. Ondrej Marček


Tel.:          +421-42-44 09 156
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    marcek@evpu.sk

Útvar nákup a kooperácie
Ing. Roman Fajth

Tel.:          +421-42-44 09 232
Fax:         +421-42-44 31 145
E-mail:    fajth@evpu.sk

Útvar výskum a vývoj
Ing. Marek Franko, PhD.

Tel.:          +421-42-44 09 261
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:     franko@evpu.sk

Výrobný útvar
Ing. Tomáš Dubnička

 
Tel.:          +421-42-44 09 130
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    dubnicka@evpu.sk

SKTC-101
Ing. Marek Hudák, PhD.


Tel.:           +421-42-44 03 600
Fax:          +421-42-44 03 502
E-mail:      hudak@evpu.sk
CMS RoskaSoft