STAVEBNÉ VÝROBKY

EVPÚ a.s. vo svojich špecializovaných laboratóriách vykonáva skúšky stavebných výrobkov (požiarne detektory a požiarne poplachové systémy) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) c. 305/2011.

V skúšobných laboratóriách vykonávame skúšky podľa noriem:

EN 54-2 Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie.
EN 54-3 Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru.
EN 54-4 Napájacie zariadenia.
EN 54-5 Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče.
EN 54-7 Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu.
EN 54-10 Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče.
EN 54-11 Tlačidlové hlásiče požiaru.
EN 54-12 Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč.
EN 54-16 Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru.
EN 54-17 Oddeľovacie prvky proti skratu.
EN 54-18 Zariadenia vstupu/výstupu.
EN 54-20 Nasávacie dymové hlásiče.
EN 54-21 Zariadenia na prenos signalizácie požiaru a signalizácie porúch.
EN 54-23 Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.
EN 54-24 Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory.
EN 54-25 Súčasti využívajúce rádiové spoje.
EN 14604 Dymové signalizačné zariadenia.
EN 12094-1 Stabilné hasiace zariadenia – komponenty plynových hasiacich zariadení. Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia.

Súbory k stiahnutiu:

  Leták stavebné výrobky
CMS RoskaSoft