POSTUP CERTIFIKÁCIE

Detailný postup certifikácie/posúdenia zhody je daný konkrétnou certifikačnou schémou, pre ktorú sa klient rozhodne. V prípade záujmu o detailné informácie o konkrétnej certifikačnej schéme vrátane postupu hodnotenia, pravidiel a postupov pre udeľovanie, udržiavanie, rozširovanie a obmedzovanie rozsahu certifikácie, pozastavovanie, odoberanie alebo zamietanie certifikácie kontaktujte vedúceho certifikačného orgánu. Kontakt na vedúceho certifikačného orgánu je uvedený v sekcii KONTAKT.


 Všeobecný postup certifikácie

 1. Požiadavka na certifikáciu/posúdenie zhody od klienta
 2. Zhromaždenie základnej technickej dokumentácie podľa certifikačnej schémy
 3. Príprava cenovej ponuky
 4. Prijatie prihlášky
 5. Príprava a podpis zmluvy
 6. Vystavenie zálohovej faktúry
 7. Prijatie platby
 8. Prijatie vzoriek a technickej dokumentácie podľa certifikačnej schémy
 9. Hodnotenie, preskúmanie a rozhodnutie o certifikácií podľa certifikačnej schémy
 10. Konečné vyúčtovanie
 11. Príprava a odoslanie certifikačných dokumentov/oznámenia o rozhodnutí nevydať certifikačné dokumenty
 12. Vydanie vzoriek klientovi
 13. Archivácia dokumentácie
 14. Dohľad (v prípade, ak to vyžaduje certifikačná schéma)
CMS RoskaSoft