NBÚ

EVPÚ a.s. vykonáva činnosti súvisiace s certifikáciou technických zabezpečovacích prostriedkov a mechanických zábranných prostriedkov v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o utajovaných skutočnostiach.
 
EVPÚ a.s. je autorizovaná na certifikáciu nasledovných technických zabezpečovacích prostriedkov:  

  • systémov na kontrolu vstupu do objektu a systémov slúžiacich na elektronické preukazovanie oprávnenosti a totožnosti osôb
  • zariadení poplachových systémov slúžiacich na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu
  • kamerových zostáv v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (CCTV)
  • zariadení na fyzické ničenie nosičov informácií
  • zariadení na detekciu látok
  • elektromechanických zámkových zariadení
     
CMS RoskaSoft