MECHANICKÉ SKÚŠKY A SKÚŠKY KRYTIA

Akreditované testovacie laboratória EVPÚ a.s. vykonávajú skúšky ochrany pred vniknutím pevných cudzích telies (pre krytie IP1X až IP6X), skúšky ochrany proti vode (pre krytie IPX1 až IPX7) a skúšky proti vonkajším mechanickým nárazom (IK kód).

Skúšky ochrany pred vniknutím pevných cudzích telies (pre krytie IP1X až IP6X)
● Pevnou guľou bez rukoväti alebo zarážky (pre krytie IP1X a IP2X)
● Pevnou oceľovou tyčou (pre krytie IP3X)
● Pevným oceľovým drôtom (pre krytie IP4X)
● Prachom v prachovej komore bez podtlaku a s podtlakom (pre krytie IP5X)
● Prachom v prachovej komore s podtlakom (pre krytie IP6X)

Skúšky ochrany proti vode (pre krytie IPX1 až IPX7) v mokrom laboratóriu
● Kvapkajúca voda (pre krytie IPX1 a IPX2)
● Striekajúca voda (pre krytie IPX3 a IPX4)
● Tryskajúca voda (pre krytie IPX5 a IPX6)
● Ponorenie (pre krytie IPX7)

Skúšky odolnosti proti vibráciám
● Vibrácie sínusové (Sine)
● Vibrácie širokopásmové (Random)

Rázy (Shock)
Rázy v rozsahu:

DERRITRON VP400 so zosilnovacom TW 12000 (12kW)
Maximálne limity:
Max. sila peak (Sine) 20 kN
Max. sila rms (Random) 10,6 kN
Max. zrýchlenie 981 m/s2
Max. rýchlosť 1,52 m/s
Max. výchylka (p.p.) 25,4 mm
Max. zaťaženie 800 kg
Max. frekvenčný rozsah 5 Hz – 2500 Hz
Max. príkon 39 kVA

TIRAvib 5142 (1,6 kW)
Maximálne limity:
Max. sila peak (Sine) 4 kN
Max. amplitúda 20 mm
Max. zaťaženie 100 kg
Max. frekvenčný rozsah 5 Hz – 5000 Hz
Max. príkon 3,5 kVA

Skúšky ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom pre stupne IKXX
● Skúšky v rozsahu stupňov IK 01 až IK 10

CMS RoskaSoft