EN ISO 9001

Certifikačný orgán systémov manažérstva vykonáva certifikáciu podľa EN ISO 9001:2008 v rozsahu:


•Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
•Výroba elektrických zariadení
•Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
•Oprava elektronických a optických prístrojov
•Oprava elektrických prístrojov
•Oprava počítačov a komunikačných zariadení
•Výroba chemikálií a chemických produktov
•Výroba výrobkov z gumy a plastu
•Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
•Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
•Výroba a spracovanie kovov
•Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
•Oprava kovových konštrukcií
•Výroba zbraní a munície
•Výroba strojov a zariadení
•Oprava strojov
•Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
 

CMS RoskaSoft