E-ZNAČKA E27

EHK predpisy:

1. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel s asymetrickým stretávacím svetlom a/alebo diaľkovým svetlom vybavených žiarovkami kategórie R2 a/alebo HS1

3. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu odrazových skiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

4. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zariadení na osvetlenie zadného evidenčného čísla motorových vozidiel (s výnimkou motocyklov) a ich prípojných vozidiel

5. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel typu "sealed beam" (SB), ktoré vyžarujú európske asymetrické stretávacie svetlo, diaľkové svetlo alebo oboje

6. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu smerových svetiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

7. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu predných a zadných obrysových svetiel, brzdových a doplnkových obrysových svetiel motorových vozidiel (s výnimkou motocyklov) a ich prípojných vozidiel

8. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre motorové vozidlá vyžarujúce asymetrické stretávacie svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obidve a vybavené halogénovými žiarovkami (H1, H2 , H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/alebo H11)

10. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

19. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel

20. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel, ktoré vyžarujú asymetrické stretávacie svetlo alebo diaľkové svetlo alebo oboje a ktoré sú vybavené halogénovými žiarovkami (žiarovky H4)

21. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich vnútorného vybavenia

23. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných svetlometov motorových vozidiel a ich prípojných vozidie

27. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výstroja a častí motorových vozidiel z hľadiska výstražných trojuholníkov

28. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zvukových výstražných zariadení a motorových vozidiel z hľadiska ich zvukových signálov

31. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu halogénových svetlometov motorových vozidiel typu sealed beam (HSB) vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obidve

37. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vláknových žiaroviek na používanie v homologizovaných svetlometoch a svietidlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

38. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných hmlových svetiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

45. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu čističov svetlometov a motorových vozidiel z hľadiska čističov svetlometov

46. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných zrkadiel a motorových vozidiel z hľadiska montáže spätných zrkadiel

47. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu mopedov vybavených zážihovým motorom vzhľadom na emisie plynných škodlivín motora

48. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska montáže zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

50. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu predných obrysových svetiel, zadných obrysových svetiel, brzdových svetiel, smerových svetiel a zariadení k osvetleniu zadnej registračnej tabuľky pre mopedy, motocykle a podobné vozidlá

53. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie L3 z hľadiska montáže zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu

56. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre mopedy a takto posudzované vozidlá

57. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre motocykle a takto posudzované vozidlá

60. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu dvojkolesových motocyklov a mopedov z hľadiska vodičom ovládaných ovládačov, vrátane identifikácie ovládačov, oznamovaćov a indikátorov

65. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zvláštnych výstražných svietidiel motorových vozidiel

69. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných označovacích tabuliek pre (konštrukčne) pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá

70. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných označovacích tabuliek ťažkých a dlhých vozidiel

72. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motocyklov vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo, vybavených halogénovými žiarovkami(žiarovky HS1)

74. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie L1 z hľadiska montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu

76. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre mopedy, ktoré vyžarujú diaľkové a stretávacie svetlá

77. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu parkovacích svetiel motorových vozidiel

82. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre mopedy, vybavené halogénovými žiarovkami (HS2 žiarovky)

86. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu poľnohospo-dárskych a lesných traktorov z hľadiska montáže zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

87. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu denných svetiel motorových vozidiel

91. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu bočných obrysovýchsvetiel motorových a ich prípojných vozidiel

97. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidlových poplašných systémov (VAS) a motorových vozidiel z hľadiska ich poplašných systémov (AS)

98. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel, vybavených svetelnými zdrojmi s plynovými výbojkami

99. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetelných zdrojov s plynovou výbojkou používaných v homologizovaných svetlách s plynovou výbojkou u motorom poháňaných vozidiel

100. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel poháňaných elektrickou energiou z akumulátorovej batérie z hľadiska špecifických konštrukčných a prevádzkovo-bezpečnostných požiadaviek

104. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu odrazových označení  pre ťažké a dlhé vozidlá a ich prípojné vozidlá

112. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel emitujúcich asymetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo (alebo obe) vybavených žiarovkami

113. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel emitujúcich symetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo (alebo obe) vybavených žiarovkami

116. Jednotné technické predpisy o ochrane motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu

119. Jednotné ustanovenia pre homologizáciu rohových svietidiel motorových vozidiel

CMS RoskaSoft