E-ZNAČKA E27

Smernice k smernici komisie 2004/104/ES:

 •  70/388/EHS Zvukové varovné zariadenia pre motorové vozidlá

 •  72/245/EHS Rádiové rušenie (EMC) vozidiel

 •  74/61/EHS   Zariadenia na prevenciu neoprávneného používania motorových vozidiel

 • 76/756/EHS Inštalácia osvetlenia a osvetľovacích signalizačných zariadení motorových vozidiel  a ich prívesov

 • 76/757/EHS Odrazové reflektory pre motorové vozidlá a ich prívesy

 •  76/758/EHS Zadné obrysové , predné a zadné obrysové svetlá postranné, brzdové a stretávacie svetlá motorových vozidiel a ich prívesov

 •  76/759/EHS Smerové svetlá pre motorové vozidlá a ich prívesy

 • 76/760/EHS Osvetlenie zadného evidenčného čísla motorových vozidiel a ich prívesov

 •  76/761/EHS Predné svetlomety fungujúce ako diaľkové svetlá a/alebo tlmené svetlá a žiarovky s elektrickým vláknom

 •  76/762/EHS Predné hmlové svetlá motorových vozidiel a žiarovky pre také svetlá

 •  77/538/EHS Zadné hmlové svetlá motorových vozidiel a ich prívesov

 • 77/539/EHS Spätné svetlá pre motorové vozidlá a ich prívesy

 • 77/540/EHS Parkovacie svetlá

 • 78/317/EHS Rozmrazovacie a odrosovacie sytémy zasklených povrchov motorových vozidiel

 •  78/318/EHS Stieracie a umývacie systémy motorových vozidiel

 • 92/24/EHS   Rýchlosť obmedzujúce zariadenia alebo podobné palubné systémy  určitých kategórií motorových vozidiel

 • 93/30/EHS   Zvukové výstražné zariadenie pre dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá

 •  93/92/EHS   Inštalácia osvetlenia alebo zariadení svetelnej signalizácie pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá

 •  97/24/EHS   Stanovené komponenty a charakteristiky pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá

 •  74/347/EHS Zorné pole a stierače predných skiel

 • 75/322/EHS Odrušenie rádiovej interferencie vznikajúcej pri benzínových motoroch

 • 78/933/EHS Inštalácia osvetlenia a zariadení svetelnej signalizácie

 • 79/532/EHS Typové schválenie súčastí osvetlenia a zariadení svetelnej signalizácie

 • 89/173/EHS Stanovené komponenty a charakteristiky

CMS RoskaSoft