CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

Certifikacný orgán certifikujúci výrobky EVPÚ a.s. vykonáva certifikáciu elektrotechnických výrobkov v normálnom zhotovení, elektrotechnických výrobkov z hladiska EMC, paliet a stavebných výrobkov. Certifikácia zahrna posúdenie schopnosti výrobkov splnit kritéria uvedené v technických normách, na ktoré je Certifikacný orgán certifikujúci výrobky akreditovaný.

Rozsah akreditácie Certifikačného orgánu je možné overiť na web stránke SNAS (Slovenskej národnej akreditačnej služby)

CMS RoskaSoft