CB/CCA

CCA je Európskou certifikačnou schémou, ktorá pracuje na základe EN noriem a je určená pre Európskych výrobcov, ktorých výrobné podniky môžu byť lokalizované aj mimo Európskej únie. CCA certifikát zaručuje, že certifikovaný výrobok spĺňa základné požiadavky legislatívy Európskej únie.

CB certifikačná schéma je založená na mnohostrannej dohode umožňujúcej medzinárodnú certifikáciu elektrických produktov. Signatári tejto dohody sú napríklad krajiny z Severnej a Južnej Ameriky, Európy, Afriky, Ázie a Austrálie. Táto schéma je založená na  IEC normách.

EVPÚ a.s. vykonáva skúšky a vydáva certifikáty v rámci oboch schém.
 

CMS RoskaSoft