AKREDITÁCIA

Kópia akreditácie Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou

Rozsah akreditácie Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky zo stránky SNAS.

Kópia akreditácie Inšpekčného orgánu udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou

Rozsah akreditácie Inšpekčného orgánu zo stránky SNAS.

Kópia akreditácie Skúšobných laboratórií udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou

Rozsah akreditácie Skúšobných laboratórií zo stránky SNAS.

Kópia akreditácie Certifikačného orgánu systémov manažérstva pre EN ISO 9001:2008 udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou

Rozsah akreditácie Certifikačného orgánu systémov manažérstva pre EN ISO 9001:2008 so stránky SNAS.

Kópia akreditácie Certifikačného orgánu systémov manažérstva pre EN ISO 13485:2003 udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou

Rozsah akreditácie Certifikačného orgánu systémov manažérstva pre EN ISO 13485:2003 zo stránky SNAS.

CMS RoskaSoft