SKÚŠANIE

EVPÚ a.s. vykonáva skúšky v laboratóriu akreditovanom Slovenskou národnou akreditačnou službou. Laboratórium je špecializované na skúšanie elektrických zariadení z kategórií:

 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
   
 • svietidlá
   
 • elektrické medicínske zariadenia
   
 • elektrické ručné náradie
   
 • zariadenia informačných technológií
   
 • automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely
   
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely
   
 • audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje
   
 • elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie
   
 • spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie
   
 • rozvádzače
   
 • transformátory
   
 • kondenzátory
CMS RoskaSoft