PRÚDOVÉ ZDROJE

Prúdové zdroje vyvíjané, vyrábané a testované v EVPÚ a.s. Nová Dubnica predstavujú statické výkonové meniče, ktoré sú určené pre zabezpečenie časovo dlhodobo stabilnej dodávky elektrického prúdu.

Návrh meničov je založený na spínaných zdrojoch s čiastočne digitálnym riadiacim systémom. Pre reguláciu výstupných parametrov využívajú len spínaný režim aktívnych polovodičových prvkov. Meniče sú vhodné pre stabilné napájanie magnetov v časticových urýchľovačoch. Výstupné parametre sú nastaviteľné pomocou klávesnice, alebo prostredníctvom vhodnej sériovej komunikačnej linky (najčastejšie RS485). Rozlíšenie referenčných veličín je 14, alebo 16 bitov. Tieto prúdové zdroje môžu byť použité aj pre napájanie supravodivých magnetov, pričom obsahujú unikátnu ochranu pre zistenie straty supravodivosti záťažového magnetu so zabezpečením jeho bezpečnej demagnetizácie a odpojenia. Výstupný prúd môže byť reverzovaný pomocou mechanického, alebo motorického reverzora. Meniče sú navrhované so stabilitou výstupného prúdu do 100 ppm v závislosti od rôznych poruchových faktorov (zmena okolitej teploty, zmena teploty chladiaceho média, skoková zmena napájania, a ďalšie).

Zvláštnu skupinu prúdových zdrojov predstavujú zdroje s pulzujúcim výstupom, ktoré sú určené pre napájanie magnetov synchrotrónov. Tieto meniče zabezpečujú pravidelne opakovaný impulz prúdu s presne tvarovanou nábežnou a aj dobežnou hranou. Energia, ktorá je odoberaná z magnetického obvodu počas jeho demagnetizácie je uskladnená v k tomuto účelu navrhnutých vhodných obvodoch meniča, pričom s napájacej siete sú vykrývané iba straty v reťazci meniča a záťaže.

Prúdové zdroje z produkcie EVPÚ a.s. pre napájanie magnetov pracujúcich pri laboratórnej teplote sú schopné dodávať prúd v rozsahu od 30 A do 2 500 A pri výkone od 400 W do 400 kW. Zdroje pre napájanie supravodivých magnetov majú výstupný prúd od 100 A do 15 000 A pri výkone od 1 kW do 400 kW.

Ku každému návrhu je pristupované individuálne, pričom technické parametre jednotlivých zdrojov sú konzultované so zákazníkom vo všetkých etapách vývoja.


Prúdový zdroj PS 15-30

Prúdový zdroj PS 140-8

Prúdový zdroj PS 500-30

Prúdový zdroj PS 1200-160
CMS RoskaSoft