PREDSTAVENSTVO

Predseda predstavenstva
Ing. Ondrej Marček

Tel.:         +421-42-44 09 156
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    marcek@evpu.sk
 

Člen predstavenstva
Ing. Martin Hraško, PhD.

Tel.:         +421-42-44 09 264
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    hrasko@evpu.sk
 

Člen predstavenstva
Ing. Marek Franko, PhD.

Tel.:         +421-42-44 09 261
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    franko@evpu.sk
 

Člen predstavenstva
Ing. Vojtech Packa

Tel.:         +421-42-44 09 130
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    packa@evpu.sk
CMS RoskaSoft