PREDSTAVENSTVO

Predseda predstavenstva
Ing. Igor Gerek, PhD.

Tel.:         +421-42-44 09 149
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    gerek@evpu.sk
 

Člen predstavenstva
Ing. Rastislav Havrila, PhD.

Tel.:         +421-42-44 09 131
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    havrila@evpu.sk
 

Člen predstavenstva
Ing. Ondrej Marček

Tel.:         +421-42-44 09 156
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    marcek@evpu.sk
 

Člen predstavenstva
Ing. Vojtech Packa

Tel.:         +421-42-44 09 130
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    packa@evpu.sk
CMS RoskaSoft