OPTOELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SECURITY PRODUKCIA

Komponenty pre optoelektronické pozorovacie systémy
  • Rodina stabilizovaných a nestabilizovaných polohových dvojosových manipulátorov
  • Ovládacie jednotky na báze počítača a na báze procesora
Kompletné optoelektronické pozorovacie systémy
  • Prenositeľné optoelektronické systémy
  • Mobilné optoelektronické systémy
  • Stacionárne optoelektronické systémy
CMS RoskaSoft