KONTAKTY SKTC 101

Riaditeľ
Ing. Marek Hudák, PhD.

Tel.:                 +421-42-44 03 600
Mobil:             +421-903-719-404
E-mail:             hudak@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, ruský, anglický

Sekretariát

Tel.:                 +421-42-44 03 600
E-mail:             sktc101@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Vedúca certifikačného orgánu
Helena Vranková

 
Tel.:                 +421-42-44 03 522
Mobil.:            +421-911-996-695
E-mail:             vrankova@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, ruský

Vedúci skúšobných laboratórií
Ing. Dušan Novotný

Tel.:                 +421-42-44 03 400
Mobil:             +421-903-280-038
E-mail:             novotny@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, ruský, anglický

 SKTC 101
CMS RoskaSoft