KONTAKT

EVPÚ a.s

Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika


IČO: 31 562 507
IČ DPH: SK2020436066
Registrácia: OS Trenčín, oddiel Sa, vl.č. 197/R

Tel: +421-42-44 09 111
Fax: +421 42-44 34 252

marketing@evpu.sk

Adresa pre zasielanie elektronických faktúr

posta@evpu.sk

 

CMS RoskaSoft