INTELIGENTNÉ STABILIZOVANÉ MANIPULÁTORY

Dvojosové stabilizované manipulátory MSR-01/ST, MST 02/ST a MSU 01/ST sú výnimočné gyroskopickou stabilizáciou pohybu v azimute aj v elevácii. Umožňujú vysoko presné pohyby a sú často používané pre optoelektronické aplikácie inštalované na vozidlá. Rada stabilizovaných manipulátorov EVPÚ je charakteristická i vysokou nosnosťou.

MST 02/ST
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 • Azimut: n x 360°
 • Elevácia: -60°až +60°
 • Nosnosť: 25 až 80 kg
 • Prevádzková teplota -32°C až +70°C
 
MSU 01/ST
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 • Azimut: n x 360°
 • Elevácia: -95°až +95°
 • Nosnosť: 25 až 40 kg
 • Prevádzková teplota: -32°C až +70°C
 
MSR-1/ST
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 • Azimut: n x 360°
 • Elevácia: -95°až +95°
 • Nosnosť: 2 x 25 kg + 100 kg
 • Prevádzková teplota: -32°C až +55°C
CMS RoskaSoft