INTELIGENTNÉ NESTABILIZOVANÉ MANIPULÁTORY

Rodina dvojosových nestabilizovaných manipulátorov, určených pre platformu rotujúcu s vysokou presnosťou v azimute aj v elevácii. Vďaka ich vynikajúcim vlastnostiam sú často využívané vo finálnych aplikáciách pre pozorovacie a monitorovacie systémy, meracie účely a mnohé iné. Manipulátory z produkcie EVPÚ nachádzajú uplatnenie v aplikáciach na celom svete. 

MST 01 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 • Azimut: n x 360°
 • Elevácia: -60° až +60°
 • Záťaž: 25 až 40 kg
 • Prevádzková teplota: -32°C až +70°C
 
MSU01/MSL01
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 • Azimut: n x 360°
 • Elevácia: -95° až +95°
 • Záťaž: 25 až 40 kg
 • Prevádzková teplota: -32°C až +70°C
 
MSO-2
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 •     Azimut: n x 360°
 •     Elevácia: -40° až +35°
 •     Záťaž: 20 až 25 kg
 •     Prevádzková teplota: -32°C až +70°C
 
MSM-2
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 • Azimut: n x 360°
 • Elevácia: -20° až +20°
 • Záťaž: 7,5 kg
 • Prevádzková teplota: -32°C až +70°C
 
MCM-1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
 • Azimut: n x 360°
 • Elevácia: -40° až +40°
 • Záťaž: 4 kg
 • Prevádzková teplota: -10°C až +60°C
CMS RoskaSoft