HISTORICKÁ EXKURZIA


Prvé výskumné úlohy EVÚ - skúšky banskej lokomotívy s tyristorovým meničom

Vznik špecializovaného výskumného pracoviska bol významným krokom pri rozširovaní výrobkov elektroniky do rôznych odvetví priemyslu. Medzi prvé výskumné úlohy možno zaradiť využitie prvkov výkonovej elektroniky v elektrickej trakcii a elektrických pohonoch. Prvoradá pozornosť bola venovaná vývoju riadených usmerňovačov a impulzových spínačov pre regulované pohony s jednosmernými motormi. Následne sa odbor výkonovej elektroniky rozširoval o ďalšie zariadenia ako sú frekvenčné meniče pre striedavé a regulované pohony, striedače konštantnej frekvencie a mnohé ďalšie.

V polovici 70-tych rokov sa popri výkonovej elektrotechnike začali aktívne vyvíjať aj regulačné a riadiace elektronické systémy agregátov a mobilných strojov. Tieto regulačné pohony sú postavené na báze výkonovej elektroniky a prinášajú výraznú úsporu farebných kovov i elektrickej energie, čo zabezpečuje návratnosť vložených prostriedkov v horizonte jedného roka. Významným projektom bola dodávka súpravy tyristorových regulátorov pre pohon manipulačných navijákov sacieho bágra. Prostredníctvom bočných navijákov sa uržoval smer pohybu bagra.

Začiatkom rokov 80-tych sa činnosť rozširuje o výskum a vývoj pohonov a riadiacich systémov robotov, určených pre najrôznejšie oblasti priemyslu. V tejto oblasti sa uskutočnili viaceré úspešné vývojové práce na adaptívnom a modulárnom pracovisku s robotom univerzálneho použitia s prednostným orientovaním na oblúkové zváranie. Vyvinutý bol súčasne aj automatizovaný portálový zvárací robot, transportný robot, ktorého pohyb bol riadený indukčne cez vodič uložený v podlahe. Všetky spomenuté moderné robotické systémy boli plne využívané vo výrobe.

Obdobie na prelome 80-90-tych rokov je charakteristické politickými a spoločenskými zmenami. V tomto čase sa produkcia spoločnosti orientuje na najrôznejšie oblasti elektroniky pre zemné stroje a manipulačnú techniku (pre závody ZŤS Martin, Detva, Hriňová), elektronika regulácie protišmykových systémov vozňov, rad motorov pre robotické systémy, systémy riadenia paľby pre tank T72, nabíjacie zariadenia trakčných batérii pre manipulačnú techniku, vývoj a organizácia sériovej výroby distribučných transformátorov  so špeciálnymi  parametrami a presné zdroje napájania fokusovacích a odkláňacích magnetov urýchľovačov častíc. Súčasne sa začínajú jasne formovať projekty v železničnej problematike – náhrada rotačných pod vagónových dynám a rotačných napájacích systémov   rušňov statickými výkonovými meničmi. Kontinuálne prebieha rozširovanie štátom akreditovanej skúšobne SKTC 101.

Osobitným záujmom sa pre výskum a vývoj koncom 90-tych rokov stala oblasť technologických zariadení a jednoúčelových strojov pre viaceré priemyselné odvetvia. Najčastejšie tieto individuálne riešenia nachádzali uplatnenie pri automatických montážnych linkách, ako sú napríklad plne automatické linky pre montáž dvojradových guľočkových ložísk, baliace a plniace linky pre papierenský priemysel, dávkovače skloviny pre sklárske odvetvie, ale i manipulačné zariadenia pre nukleárne elektrárne.

 

CMS RoskaSoft