GDPR

GDPR

Zodpovedná osoba - Ochrana osobných údajov

V zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontakt na Mgr. Tomáša Mazúcha, ktorý vykonáva funkciu zodpovednej osoby.

Právne oddelenie
Mgr. Tomáš Mazúch


Tel.:         +421-42-44 09 108
E-mail:    gdpr@evpu.sk
 
 
CMS RoskaSoft