SUPERVISORY BOARD

Ing. Anna Budayová

Tel.:      +421-42-44 09 102
Fax:      +421-42-44 34 252
E-mail: budayova@evpu.sk


JUDr. Igor Vranka, LLM

Tel.:         
+421-42-44 09 102


Ing. Jozef Filip

Tel.:        +421-42-44 09 120
Tel.:        +421-42-44 09 244
E-mail:   filip@evpu.sk

 

CMS RoskaSoft