ELEKTRONIKA PRE VOZIDLÁ MHD


Modernizovaná električka T3MOD

Súčasným svetovým trendom v elektrickej trakcii je nasadenie striedavých trakčných pohonov, ktorých základnou prednosťou je použitie striedavého asynchrónneho motora, ktorý je výrobne jednoduchší, prevádzkovo spoľahlivejší a bezúdržbový. Nasadenie striedavých pohonov zníži energetickú náročnosť prevádzky električiek a trolejbusov o 40-60 %. Použité striedavé pohony použité sú rekuperačné s integrovanou elektrodynamickou brzdou. 

Pohony sú ovládané z riadiaceho systému vozidla cez CAN zbernicu. Samozrejmosťou je ovládanie vozidla zo zadného stanovišťa a prevádzka až troch spriahnutých vozidiel, ovládaných z jedného stanovišťa. Systém trakčných pohonov má niekoľko úrovní záložných režimov umožňujúcich núdzový dojazd pri poruche jednej trakčnej skupiny, prípadne riadiaceho systému, alebo niektorých ďalších komponentov elektrovýzbroje. Výzbroj sa nachádza v kontajneroch umiestnených na miestepôvodných kontajnerov elektrovýzbroje. Elektrovýzbroj je určená pre aplikáciu do električky T3 MOD, no principiálne ju je možné po úprave použiť v iných typoch električiek.

  • Riadaci a diagnostický systém vozidla;

  • Kontajnera trakčných meničov obsahujúci vstupnú tlmivku, hlavné striedače, brzdový rezistor a ventilátory chladenia kontajnera;

  • Kontajner pomocných meničov obsahujúceho oddeľovací menič-stabilizátor, striedač pomocných pohonov a statický menič – nabíjačku

  • Trakčný asynchrónny motor.

Spoločnosť EVPÚ a.s. integrovala zariadenia pre modernizáciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy na Slovensku a v Taliansku.


Riadiaci a diagnostický systém vozidla

Kontajner pomocných meničov

Pomocný menič pre trolejbus
CMS RoskaSoft