ELEKTRONIKA PRE OSOBNÉ VOZNE


Novobudovaný osobný vozeň Ampeer

Polovodičové meniče sa v poslednom čase stávajú jednoznačne dominantnými zdrojmi energie v dopravných prostriedkoch. Ich koncepcia je založená na najmodernejších technológiách výkonových polovodičových komponentov s implementáciou moderných riadiacich štruktúr vo forme mikropočítačových systémov.

  • Výhody statických výkonových meničov voči napájacím zariadeniam využívajúce točivé elektrické stroje predovšetkým sú:

  • Zabezpečenie nepretržitého napájania elektrospotrebičov vo vozidle (palubnej siete, klimatizácie...) aj v prípade, že vozeň stojí v stanici;

  • Výstupné napätia statických meničov odpovedajú napätiam v štandardnej elektrickej sieti, čím cestujúci v osobných vozňoch získava možnosť využívať všetky bežné elektrické spotrebiče;

  • Vyšší inštalovaný výkon;

  • Vyššia účinnosť zdroja vyplývajúca zo spôsobu generovania elektrickej energie a  tým úspora energie i prevádzkových nákladov;

  • Nižšia hmotnosť oproti rotačným generátorom a  tvar vhodnejší pre integráciu do vozidla;

  • Vysoká životnosť statických meničov;

  • Statické meniče neobsahujú žiadne rotačné časti, ktoré sa opotrebúvajú. Nevyžadujú periodickú údržbu, pri ktorej je potrebná výmena týchto častí.

Desiatky inštalovaných kusov statických výkonových meničov pre osobné vozne, vozidlá metra a vozidlá mestskej hromadnej dopravy sú v plnej prevádzke na Slovensku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore, Chorvátsku, Rakúsku, Nórsku, Rusku, Španielsku, Taliansku, Mexiku a v Indii.
 

 


Multisystémový statický výkonový menič pre plne klimatizované vozne

Multisystémový statický výkonový menič pre dvojpodlažné osobné vozne

Multisystémový výkonový statický menič pre reštauračné vozne
CMS RoskaSoft