ELEKTRONIKA PRE ELEKTRICKÉ RUŠNE


Modernizovaný elektrický rušeň rady 131

Najvýraznejšou zmenou voči pôvodnému stavu vozidla je výmena trakčnej výzbroje a výmena riadiaceho systému.

Zvýšenie úžitkových vlastností vozidla sa dosiahne kompletnou výmenou trakčnej výzbroje a inštaláciou vozidlového trakčného transformátora.

Medzi najvýraznejšie prínosy modernizácie možno zaradiť:

  • Vozidlo je na rozdiel od pôvodného typu dvojsystémové, čo umožňuje jeho následné nasadenie na všetkých elektrifikovaných tratiach na celom území Európskeho železničného priestoru;

  • Použitie moderných polovodičových komponentov (IGBT, VN diódy) prináša niekoľkonásobné zníženie rozmerov, hmotnosti a elektrických strát elektrovýzbroje;

  • Zníženie hluku elektrovýzbroje a využitím ušetreného miesta v strojovni vozidla sa zlepšili aj ergonomické parametre vozidla pre rušňovodičov;

  • Nové funkcie elektrovýzbroje umožňujú núdzový dojazd vozidla s jednou motorovou skupinou, započítateľnosť EDB a rekuperáciu brzdnej energie do vlastnej spotreby.

Modernizácia elektrovýzbroje predstavuje technicky a ekonomicky efektívny spôsob zlepšenia prevádzkových parametrov elektrických rušňov starších konštrukcií.

Modularita a unifikovanosť riešenia dovoľuje nasadenie elektrokomponentov pre elektrické rušne do jednosmerných, striedavých,  dvojsystémových elektrických rušňov, podľa požiadavky zákazníka.

Najvýznamnejšie projekty boli realizované na Slovensku, Českej republike a Rusku.

 


Trakčný transformátor

Menič budenia pre elektrodynamickú brzdu

Hlavný impulzný menič
CMS RoskaSoft