ELEKTRONIKA PRE DIESELELEKTRICKÉ RUŠNE


Modernizovaný dieselelektrický rušeň rady 736

Rekonštrukciou a modernizáciou resp. výmenou elektrovýzbroje dieselelektrických rušňov sa dosahujú významné úspory v prevádzke a údržbe vozidiel. Zlepšujú sa ekologické parametre, životnosť i inštalovaný výkon rušňa.
V závislosti od požiadaviek zákazníka výmena elektrovýzbroje prináša konkrétne nadštandardné zmeny  parametrov vozidiel:

 • Plynulé, bezkontaktné, nízkostratové   šuntovanie;

 • Bezkontaktná zmena smeru jazdy;

 • Bezkontaktná zmena režimu  jazda - brzda;

 • Plný účinok EDB do nižších rýchlostí;

 • Plynulý brzdný režim  v 16-tich stupňoch;

 • Nové funkcie elektrovýzbroje - spolupráca s riadiacim systémom;

 • Zníženie počtu ovládacích signálov -       komunikácia po CAN linke;

 • Použitie moderných polovodičových súčiastok;

 • Použitie riadiaceho procesora  radu DSP;

 • Nabíjanie akumulátorov palubnej siete

 • 24V jednou nabíjačkou aj z distribučnej siete aj zo siete pomocných pohonov;

 • Výmena jednosmerných pomocných pohonov za asynchrónne.

Skúsenosti, ktoré spoločnosť EVPÚ a.s. získava každým úspešne realizovaným projektom, umožňujú ponúkať individuálne technické riešenia aj tým najnáročnejším prevádzkovateľom a výrobcom dráhových hnacích vozidiel.
 
Spokojnosť jednotlivých zákazníkov, ktorí integrovali elektroniku pre dieselelektrické rušne z produkcie EVPÚ a.s., je podložená realizovanými projektmi na Slovensku,  Českej republike, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Bielorusku a Taliansku.


Kompletná elektrovýzbroj dieselelektrického rušňa

Napájanie pomocných pohonov

Trakčný striedač
CMS RoskaSoft