ELEKTROKOMPONENTY PRE ŽELEZNICE

STATICKÉ VÝKONOVÉ MENIČE PRE NAPÁJANIE POMOCNÝCH POHONOV

 • Rozsah vstupných napätí od 750 V DC do 3000 V DC
 • Rozsah výkonov od 3 kW do 120 kW
 • Modulárna konštrukcia
 • IGBT technológia
 • Diagnostický a komunikačný systém

ELEKTRONIKA PRE HNACIE DRÁHOVÉ VOZIDLÁ A VOZIDLÁ MHD

 • Trakčné meniče
 • Statické výkonové meniče pre napájanie pomocných pohonov
 • Elektrodynamické brzdy
 • Riadiace systémy
 • Integrácia s trakčnými motormi

STATICKÉ MENIČE PRE ŽELEZNIČNÚ INFRAŠTRUKTÚRU

 • Zdroje pre ohrev výhybiek
 • Kompenzačné meniče pre železničnú infraštruktúru
 • Vysokonapäťové zdroje pre testovacie účely

 

 

 

 

 

CMS RoskaSoft